Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

irie
07:42
Zdałem sobie sprawę, o co chodzi z tą całą odwagą. Ona jest w naszych głowach. Nie rodzimy się z nią, nie uczymy się jej w szkole, nie czerpiemy jej z książek. To sposób myślenia, i tyle. To coś, w czym ćwiczymy umysł. Odwaga to wybór, którego dokonujemy.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy vianayantara nayantara
irie
07:41
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viaedenpath edenpath
07:40
8310 d328
irie
07:40
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaszydera szydera

February 23 2017

irie
13:04
4640 f498 500
Reposted fromroxanne roxanne viakoralina koralina
irie
12:14
7887 708e
12:13
9580 15b0 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viaemeraldgirl emeraldgirl
irie
12:05
Kobieta musi mieć dwie rzeczy: klasę i bajeczny urok.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
irie
12:05
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
irie
12:04
Reposted fromshakeme shakeme viaoblivions oblivions

February 18 2017

irie
23:16

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viaszarakoszula szarakoszula

July 09 2015

irie
19:53
- Co?
- Wszystko.
- A ty co?
- Też wszystko
— z&m
Reposted byMerrry98zapominaniedarkandtwistyinsideblueorchidlovesweets
irie
19:51
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viamigotanie migotanie
19:40
1836 0ccb
Reposted fromkulamin kulamin viaemeraldgirl emeraldgirl
irie
19:40
5953 e3db
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
irie
19:38
6937 8fe3
Reposted fromretaliate retaliate viafelicka felicka
irie
19:38
Likes | tumblr
Reposted fromweightless weightless viafelicka felicka
19:37
3565 f60e 500

July 07 2015

irie
00:22
5914 2482 500
"Nikt nigdy nie powstrzyma nas od interesowania się życiem genialnego człowieka.
Można by powiedzieć, że on sam jest dziełem sztuki, że życie jego jest poematem czy powieścią, że on sam jest cudem."
 ~~ Tadeusz Boy-Żeleński
Reposted frombarock barock viacytaty cytaty
irie
00:18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl