Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

00:09

April 27 2017

irie
23:51

Jakby nasze serca były połączone sznurem. Jesteśmy tylko my. Zawsze byliśmy tylko Ja i Ty. Należymy do siebie. I nigdy nie chciałbym żyć w świecie bez Ciebie. 
— Bates Motel
irie
23:50
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk

April 23 2017

irie
23:12
Nie zabieraj dziecku kamieni spod nóg, bo gdy dorośnie, potknie się o ziarenko piasku.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatinderstick tinderstick
irie
23:11
9632 33a1
irie
23:10
4784 847d 500
Reposted fromkarahippie karahippie
irie
23:09
4428 556c
irie
23:09
1670 5bc8 500
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund viajanealicejones janealicejones
irie
23:07
Jeszcze jedno złudzenie: że zewnętrzne zdarzenia lub inni ludzie mogą cię zranić. Nie mogą. To ty im dajesz taką władzę nad sobą.
— Anthony de Mello - Przebudzenie
irie
23:06
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viajanealicejones janealicejones
irie
23:01
2516 dab7
Reposted fromdespond despond viadisheveled disheveled
irie
23:01
Reposted fromplumose plumose viadisheveled disheveled
irie
22:57
1942 8254
Reposted fromspace-grunge space-grunge viadisheveled disheveled
22:56
8136 be02 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viadisheveled disheveled
irie
22:55
irie
22:54
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viadisheveled disheveled
irie
22:53
4013 2b4d
Reposted fromnezavisan nezavisan viadisheveled disheveled
22:52
7267 1320 500
Reposted fromamatore amatore viadisheveled disheveled
22:52
7275 f116 500
Reposted fromamatore amatore viadisheveled disheveled
irie
22:51
6209 aa43
Reposted fromsexonthebeach sexonthebeach viadisheveled disheveled
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl