Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2017

irie
15:57
0808 c838 500
federico moccia.
Reposted fromrol rol viazamknioczy zamknioczy
irie
15:56
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazamknioczy zamknioczy
irie
15:56
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viazamknioczy zamknioczy
irie
15:55
4489 498d 500
Reposted fromNajada Najada viazamknioczy zamknioczy
irie
15:53
5608 bac2
irie
15:52

Tak... Szczęście przyjść chciało, lecz mroków się zlękło.

Ktoś chciał mnie ukochać, lecz serce mu pękło

— Leopold Staff "Deszcz jesienny"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viaEtien Etien
irie
15:51
Ten, który walczy z potworami, powinien zadbać, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądamy w otchłań, otchłań spogląda również w nas.
— F. Nietzsche
Reposted fromanhedonie anhedonie viaEtien Etien
irie
15:51
7976 fa46 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaEtien Etien
irie
15:51
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnutt nutt viaEtien Etien
15:51
2156 e04a 500
Reposted fromsensuoussirens sensuoussirens viaEtien Etien

March 02 2017

23:23
To jest kurwa komiczne, jak własna rodzina potrafi rozpierdolić Cię psychicznie..
— My (via chujowomihah)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaExplorers Explorers
irie
22:57
Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka
irie
22:53
Jesteśmy strasznie popierdoleni w środku.
— Wharton - "Ptasiek"
22:53
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Reposted fromkostuchna kostuchna viatoniewszystko toniewszystko
irie
22:50
8192 8013
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaszydera szydera

February 24 2017

irie
07:42
Zdałem sobie sprawę, o co chodzi z tą całą odwagą. Ona jest w naszych głowach. Nie rodzimy się z nią, nie uczymy się jej w szkole, nie czerpiemy jej z książek. To sposób myślenia, i tyle. To coś, w czym ćwiczymy umysł. Odwaga to wybór, którego dokonujemy.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy vianayantara nayantara
irie
07:41
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viaedenpath edenpath
07:40
8310 d328
irie
07:40
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaszydera szydera

February 23 2017

irie
13:04
4640 f498 500
Reposted fromroxanne roxanne viakoralina koralina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl