Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

20:28
0157 be26
Reposted fromamberwaves amberwaves viaszydera szydera
20:26
5703 e481 500

editionsmatiere:

Les plus beaux yeux du monde ont connu nos pensées, Georges Malkine, 1929

June 06 2017

irie
23:10
2701 994d 500
Reposted fromvandalize vandalize viayourhabit yourhabit
irie
20:37
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaakrew akrew

June 02 2017

irie
00:22
9819 4bb6
Reposted fromretaliate retaliate viaimpulsivee impulsivee
irie
00:21
Byłam otępiała i skoncentrowana na przeżyciu. Przekroczyłam już pewną granicę. Granicę szoku. Po niej powstaje coś w rodzaju odporności. Dalej już się nie reaguje. Zostaje otępienie i przyzwyczajenie. Człowiek się przystosowuje.
irie
00:20
irie
00:09
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy
Reposted frommaliwa maliwa viaszydera szydera
irie
00:07
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
irie
00:05
3189 641b
Reposted fromoutline outline vialeksandra leksandra

June 01 2017

irie
23:24
Są w życiu takie chwile, gdy człowiek marzy tylko o tym, by zwinąć się na podłodze w kłębek, zakryć oczy rękami i siłą woli odegnać od siebie skutki własnej głupoty.  

— ta chwila
Reposted frompsycha psycha viayourhabit yourhabit
10:16
5213 9758 500

renxiaoyao:

raminified:

Elliot and Qwerty, the cat.

@cyberluv
irie
10:15
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako viaepidemic epidemic

May 29 2017

irie
22:59
1445 3385
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
irie
22:50
- Adaś?
- Tak?
- Dlaczego ludzie kończą coś, co się jeszcze dobrze nie zaczęło?
- A dlaczego nie chodzisz sama w nocy do nieznanego Ci lasu?
— bo się boję.

May 28 2017

irie
23:05
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaepidemic epidemic
irie
23:03
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
22:43
A życie ze mną? To niekończący się chaos, bałagan uczuć i myśli które są przelotne i porozrzucane jak przedmioty po domu. To bezustanna niewiadoma. Mnie trzeba ciągle łapać żebym gdzieś nie zniknęła, na przykład we własnym umyśle czy innym podejrzanym miejscu. Trochę w tym szaleństwa, trochę dziwaczności ale chyba najwięcej rozpaczy. Trzeba mocno kochać, żeby żyć z kimś kto każdego dnia jest wulkanem gotowym do wybuchu.
— Moja dusza pachnie Tobą (via xxrapgoddess)
Reposted fromshitsuri shitsuri viapikkumyy pikkumyy

May 25 2017

irie
23:11
Jak drzewo, nakarm ją, daj cień i ulecz chorą duszę.
— Mela Koteluk
Reposted frommefir mefir viamigotanie migotanie
23:10
8068 73ec 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viainvincible invincible
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl