Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2017

08:23
3056 6962 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viarulletka rulletka

December 24 2017

irie
11:24
0774 0a83 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
irie
10:24
1228 33ae 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
irie
10:20
3876 542b
Reposted fromBeardedone2017 Beardedone2017 viawarkocz warkocz

December 03 2017

irie
22:00
1563 c08c
Reposted fromursa-major ursa-major viakoralina koralina

September 08 2017

irie
09:11
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKurtswife Kurtswife
irie
09:11

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaKurtswife Kurtswife

September 07 2017

irie
17:03
5733 2588
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapanizwasem panizwasem
irie
17:01


Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazamknioczy zamknioczy
irie
16:50
2078 1a75 500
Reposted fromutilized utilized viayourhabit yourhabit
16:49
1208 e936
irie
16:44
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viasziiiz sziiiz

September 02 2017

irie
23:57
Gdy ktoś nam wpadnie w oko, reagujemy rozszerzeniem źrenic. A nas samych ciągnie do ludzi, którzy na nasz widok odpowiadają tym samym. Koło się zamyka - pragniemy ludzi, którzy pragną nas. 
— "Już czas", Jodi Picoult
Reposted fromlovvie lovvie viaawaken awaken

July 28 2017

irie
12:50
Jeżeli nerwica ma polegać na tym, że człowiek pragnie dwóch, zupełnie sprzecznych ze sobą rzeczy naraz, to, owszem, w takim razie jestem wariatką! Wiem, że przez całe życie będę się miotała pomiędzy różnymi, wykluczającymi się nawzajem pragnieniami!
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viawarkocz warkocz
12:48
1382 6063

Conrad Jon Godly

Reposted frommilo317 milo317 viawarkocz warkocz
irie
12:45
0466 ac6b 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viatoniewszystko toniewszystko

July 27 2017

irie
16:47
4038 e0bb
- It scares me.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna via13-days 13-days
irie
16:45
8422 2f2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk via13-days 13-days
16:45
8288 f313 500
irie
16:44
2639 8b12 500
Reposted fromundertow undertow via13-days 13-days
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl